Oferta

Janusz Żołnierczyk.

Garage stories...

mod: Natalia Słupina

mua: Tosia Jakubiec (Liplady)

hair: Kasia Przełożny

styl: Asia Pasternak

pomoc: Agata Ciećko

Galeria