Oferta

Janusz Żołnierczyk.

In flowers and stones...
mod: 
Aleksandra Pieczek
mua: Lip Lady
hair: Katarzyna Przełożny- Stylistka Fryzur
help/org: Agata Ciecko

GALERIA