Oferta

Janusz Żołnierczyk.

Oczekiwanie...

mod: Agnieszka Drabik

mua: Liplady

hair: Kasia Przełożny

flo: Edyta Sokół

org: Agata Ciećko

Galeria